Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy umożliwia ewidencjonowanie oraz rozliczanie czasu pracy pracowników. Pracownicy odnotowują swoje wszystkie przyjścia i wyjścia z pracy, albo za pomocą karty/tokena, albo wpisując swój numer pracownika. Wdrożenie modułu do ewidencji czasu pracy wymaga zakupu czytnika kart/tokenów oraz kart/tokenów dla każdego pracownika. Czytnik kart powinien być podłączony do sieci. W systemie obiegu dokumentów eKancelaria zostaje uruchomiony moduł ewidencji czasu pracy co pozwala na wykorzystanie już istniejącego w instytucji serwera z eKancelarią.

Moduł wspomaga ewidencję pracy w zakresie:

  1. odnotowywania rozpoczęcia oraz zakończenia dnia pracy przy pomocy karty magnetycznej, tokena i czytnika kart lub numeru pracownika i klawiatury numerycznej,
  2. odnotowywania wejść oraz wyjść służbowych,
  3. odnotowywania wejść oraz wyjść prywatnych,
  4. harmonogramowania czasu pracy,
  5. wymiarowania czasu pracy,
  6. generowania raportów z ewidencji czasu dla wybranych pracowników lub komórek organizacyjnych z informacją o rozpoczęciu pracy, zakończeniu, sumarycznym czasie pracy, saldzie za dany dzień lub okres, wyjściach służbowych i wyjściach prywatnych...

Dzięki wykorzystaniu modułu Ewidencja Czasu Pracy pracowników można w łatwy sposób:

  1. podnieść poziom dyscypliny przyjść i wyjść z pracy wśród pracowników,
  2. zmniejszyć ilości zużywanego papieru (zgodnie z przepisami elektroniczna lista obecności może z powodzeniem zastąpić papierową),
  3. wspomagać zarządzania kadrą dzięki łatwemu dostępowi do list dostępności oraz raportów czasu pracy.