Integracja z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej

eNADAWCA - Integracja z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej jest jednym z modułów dodatkowych systemu eKancelaria. Umożliwia ona przekazywanie ręczne (w formie pliku xml) lub automatyczne zarejestrowanych w systemie eKancelaria przesyłek pocztowych, w ramach usług świadczonych przez Pocztę Polską, do systemu Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej.

Zalety integracji z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej:

  • usprawnia i automatyzuje proces nadawania przesyłek pocztowych;
  • umożliwia rejestrację przesyłek, generowanie dokumentów nadawczych w formie elektronicznej;
  • umożliwia ustawienie wartości domyślnych dla każdej usługi poczty z osobna;
  • automatyczne przekazywanie pliku z przesyłkami bezpośrednio do wybranej placówki pocztowej o wybranej godzinie.