Archiwum

Archiwum zajmuje się ewidencjonowaniem, udostępnianiem oraz  (po upływie ustawowo określonego czasu) przekazywaniem materiałów archiwalnych do właściwego terytorialnie archiwum państwowego, a także brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej.

Funkcjonalność:

  • ewidencjonowanie i przeglądanie teczek spaw przygotowanych do archiwizacji,
  • ewidencja spisów zdawczo-odbiorczych,
  • ewidencjonowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  • brakowanie akt,
  • zarządzanie udostępnianiem i zwrotami akt,
  • przeglądy/wydzielanie dokumentacji,
  • generowanie plików do Archiwum Państwowego,
  • zestawienia i raporty dot. dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej.
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x