Administrator

Aplikacja ADMINISTRATOR pozwala na zabezpieczenie systemu przed niepowołanym dostępem i możliwość jego parametryzacji. Zabezpieczenie systemu przed niepowołanym dostępem odbywa się na dwóch poziomach:

  • kontroli dostępu do systemu operacyjnego, chronionej identyfikatorem i hasłem wspólnym dla grupy użytkowników danego modułu,
  • kontroli dostępu do aplikacji, wymagającej podania identyfikatora i hasła od każdego jej użytkownika.

Kontrola dostępu grupy użytkowników do systemu operacyjnego odbywa się w momencie wybrania konta obsługującego daną grupę użytkowników i podłączenia się do systemu.
Kontroli dostępu do aplikacji indywidualnego użytkownika dokonuje moduł kontroli dostępu, wywoływany przy starcie każdego modułu aplikacji.

W ramach parametryzacji systemu jego Administrator ma możliwość wprowadzania i modyfikacji:

  • danych o grupach użytkowników,
  • danych o użytkownikach,
  • zbioru modułów dostępnych dla danej grupy użytkowników,
  • zbioru funkcji dostępnych dla danej grupy użytkowników,
  • drukarek systemowych dostępnych dla danej grupy użytkowników,
  • parametrów drukarek systemowych.