• Ochrona danych osobowych

    Outsourcing obowiązków

Administrator Bezpieczeństwa InformacjiZETO Koszalin Sp. z o.o. zatrudnia pracowników, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by mogli pełnić funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

ABI, to dedykowana osoba, która będzie Państwa wspierała w zakresie realizacji zadań, wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

ABI wypełnia w firmie dwa podstawowe zadania - zapewnia przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych oraz prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

Nasi pracownicy pełnią funkcję ABI w kilkudziesięciu firmach, przede wszystkim z terenu miasta Koszalina.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firma kokoma Mariusz Kosecki, której Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.